Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

Uwaga!

Utworzono dnia 22.05.2023

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

  „Przyszłość w jasnych kolorach”

§1 


Konkurs

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Biblioteka Publiczna w Biesiadkach.
 2.  Temat prac plastycznych to: „Przyszłość w jasnych kolorach”.
 3.   Konkurs rozpoczyna się 22.05.2023r r.
 4.  Termin oddania prac upływa 29.05.2023r.

                                                                                                                                   §2 

Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy plastycznej

 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci  w wieku od 3 do 11 roku życia.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

                             -  od 3 do 6 roku życia,

-od 7 do 11 roku życia,– przy czym o zakwalifikowaniu Uczestnika do odpowiedniejkategorii wiekowej decyduje to, ile lat skończył w dniu 22 maja 2023 r.

 1. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika w formacie A4, techniką dowolną.
 2. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może oddać  tylko jedną pracę plastyczną.
 3. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).

§3

Wyniki Konkursu i nagrody

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury. Skład Jury ustala Organizator.
 2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni  laureatów trzech miejsc  z każdej kategorii wiekowej wymienionych w § 2 ust. 2.
 3.  Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami:

-Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem,

- Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej.

 1. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 31 maja 2023r. na stronie internetowej Centrum Kultury w Gnojniku oraz  na portalu Facebook.
 3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów pierwszych miejsc  oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.
 4. Nagrody zostaną wręczone zaraz po ogłoszeniu wyników w Bibliotece Publicznej w Biesiadkach.

 

§4

Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwiska, zdjęć, informacji o uczestnikach wydarzenia konkursowego oraz do zamieszczenia informacji o w/w wydarzeniu w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych jak również środkach masowego przekazu.
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny.
 4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje Regulamin, ustala Organizator.
 5. Dodatkowe informacje o konkursie pod nr. tel.: 661 509 780

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 194

W tym miesiącu: 829

W poprzednim miesiącu: 819

Wszystkich: 25608

Obiady - oferta