Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

Zapraszamy!

Utworzono dnia 24.03.2023

 


REGULAMIN KONKURSU
PALM WIELKANOCNYCH

 

1.ORGANIZATORZY KONKURSU:

Świetlica Wiejska w Gosprzydowej oraz Parafia pw. św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej.

2.UCZESTNICY:

Mieszkańcy Gosprzydowej bez ograniczeń wiekowych.

Prace mogą być wykonane indywidualnie, rodzinnie i zbiorowo (organizacje, stowarzyszenia).

3.CEL KONKURSU:

1)Popularyzowanie oraz kultywowanie ludowej tradycji związanej z okresemŚwiąt Wielkanocnych.

2)Ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski.

3)Integracja społeczności lokalnej.

4)Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej.

5)Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

6)Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA:

1)Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, o formie zgodnej z lokalną tradycją, przy użyciu naturalnych materiałów.

5. TERMIN I MIEJSCE ODBYCIA KONKURSU :

1) 2 kwietnia 2023 r. po Mszy św. o godzinie 11:00 wkościele pw. św. Urszuli z Towarzyszkami

6.OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1)Oceny zgłoszonych prac dokona 3 osobowa komisja wyznaczona przez Organizatorów

konkursu.

2) Skład jury zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu.

3)Przy ocenie palm komisja będzie brała pod uwagę:

* zgodność formy z tradycją regionu i sposób wykonania,

* wykorzystane materiały i techniki zdobnicze,

* walory artystyczne i precyzję wykonania

* ogólne wrażenie estetyczne

4) Wyklucza się użycie kupnych materiałów współczesnych: sztucznychkwiatów, sztucznych gałązek i traw, wstążek z tworzyw sztucznych, barwionych traw, taśm samoprzylepnych , brokatów, kwiatów robionych z foli, lakierów w sprayu.

5)Wyniki konkursu zostaną ogłoszone wszystkim zebranym i biorącym udziałw konkursie zaraz po naradzie komisji.

6) Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Centrum Kultury w Gnojniku:

www.ckgnojnik.pl ,a takż eprofilach społecznościowych Centrum Kultury i Świetlicy Wiejskiej.

7.NAGRODY:

1)Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.

2)Laureaci konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.

8.PODSUMOWANIE KONKURSU:

1)Nagrody zostaną wręczone zaraz po ogłoszeniu wyników.

9.POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1)Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć,

informacji o uczestnikach wydarzenia konkursowego oraz do zamieszczania informacji o w/w wydarzeniu w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych jak również w środkach masowego przekazu.

2) Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.

3)Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny.

4)Wszystkie kwestie, których nie obejmuje Regulamin, ustalają organizatorzy.

5)Dodatkowe informacje o Konkursie pod nr tel. : 515164246

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 32

W poprzednim tygodniu: 194

W tym miesiącu: 834

W poprzednim miesiącu: 819

Wszystkich: 25613

Obiady - oferta