Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

Zapraszamy do udziału w konkursie :)

Utworzono dnia 10.06.2021

Zgłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA

REGULAMIN KONKURSU NA IMIĘ MASKOTKI ŻABKI

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

 

1.1. Organizatorem Konkursu na imię maskotki żabki, zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Stowarzyszenie „Szlakiem kultury” zwane dalej ,,Organizatorem’’.

 

2.  CEL KONKURSU

 

 1. Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego zadania publicznego ph. „Rodzinne odsłony baśni”.
 2. Celem Konkursu jest wybór imienia dla maskotki żabki zwanej dalej “Maskotką”, wizerunek na załączniku nr 2, która będzie stanowić element promocji gminy Gnojnik.
 3. Maskotka będzie występowała w formie gadżetów promocyjnych (w tym w formie pluszowego kostiumu), a następnie wykorzystywana będzie do promocji gminy Gnojnik.

 

 

 

3.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Gnojnik, który prześle propozycję imienia dla Maskotki na zgłoszeniu, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej powinno być podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie z jedną propozycją imienia.
 3. Uczestnicy konkursu bądź Rodzic/Rodzice lub Opiekun/Opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. Przesłana propozycja nie może być słowem wulgarnym bądź obraźliwym. Takie propozycje będą dyskwalifikowały z udziału w konkursie.
 7. Podpisane zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3.1. można przesyłać:
 8. w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres: szlakiemkultury@onet.pl z dopiskiem w tytule emaila „Konkurs na imię dla żabki”.
 9. pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Szlakiem kultury” 32-864 Gnojnik 401,

lub

dostarczyć do Biura Stowarzyszenia znajdującego się w budynku Centrum Kultury w Gnojniku.

 1. Konkurs trwa do 23 czerwca 2021 r. do godz. 16.00, zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą lub dostarczonych do Biura stowarzyszenia decyduje data wpływu do Stowarzyszenia „Szlakiem kultury”.

 

 

4.  PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY:

 

 1. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia „Szlakiem kultury” i  Gminy Gnojnik w drodze debaty i głosowania wybierze najciekawsze imię dla Maskotki i tym samym wyłoni zwycięzcę Konkursu.
 2. W przypadku, kiedy wybrane przez Komisję imię zostanie zgłoszone przez więcej niż jedną osobę, Komisja przy wyborze zwycięzcy będzie brała po uwagę uzasadnienie propozycji imienia.
 3. Po przekazaniu nagrody, prawa autorskie do wybranego imienia przechodzą na własność Stowarzyszenia „Szlakiem kultury”, tym samym pomysłodawca zrzeka się wszelkich praw do nazwy.

 

 1. Dla uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 27 czerwca 2021 roku  w siedzibie Stowarzyszenia (tj. Centrum Kultury w Gnojniku), podczas imprezy podsumowującej projekt „Rodzinne odsłony baśni”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu i zmian w regulaminie.

 

 

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem Konkursu.
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do danych i ich poprawienia.
 3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku, imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
 4. Ewentualne spory wynikłe podczas przeprowadzenia Konkursu rozstrzygane będą przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
 5. W przypadku nierozstrzygnięcia Konkursu ze względu na brak odpowiedniej propozycji, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu lub rozpisania nowego.

Poprzez złożenie zgłoszenia Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym Regulaminie. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury w Gnojniku www.ckgnojnik.pl,  oraz na Facebooku stowarzyszenia 

Zgłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 23

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 153

W poprzednim miesiącu: 115

Wszystkich: 12533