Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

O instytucji

Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury a także promocji sportu, rekreacji i komunikacji społecznej.

Organizuje przeglądy, konkursy o charakterze lokalnym i regionalnym. Zespoły działające w Centrum Kultury  biorą udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych w całej Polsce. Ponadto w placówce i w jej oddziałach prowadzone są lekcje języka angielskiego, kursy taneczne, nauka gry na instrumentach muzycznych.

Podstawowe cele Centrum Kultury to: pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego gminy poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej, upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego.

Centrum Kultury prowadzi bogatą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. Propaguje dawne obrzędy i zwyczaje ludowe, organizuje cyklicznie okolicznościowe imprezy, jubileusze, przeglądy, koncerty, wystawy. Jednocześnie promuje sztukę współczesną, organizując np. warsztaty taneczne, plastyczne lub spotkania  z twórcami.

Tradycją stały się coroczne imprezy:

 • Spotkania z kolędą – styczeń
 • Gminne Mistrzostwa Szachowe – luty
 • Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia – luty
 • Majówki - maj
 • Tydzień bibliotek -maj
 • Dni Gminy Gnojnik – lipiec
 • Dożynki Gminne – sierpień
 • Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II – październik
 • Koncert pieśni patriotycznych - listopoad
 • Mikołajki – grudzień
 • literacko-muzyczne spotkania czwartkowe  - w ciągu całego roku

Ponadto organizowane są plenery malarskie, w których uczestniczą młodzi artyści z gminy Gnojnik i spoza jej granic. Na obrazach uwieczniają malownicze krajobrazy poszczególnych miejscowości naszej gminy. W szczególności lubiane przez młodych malarzy są tzw. skanseny przyrodnicze, bardzo stare zabudowania i perełki architektury.

Centrum Kultury otacza opieką i stara się promować miejscowych twórców ludowych (malarzy, rzeźbiarzy, koronkarzy, hafciarzy). W świetlicach działających na terenie gminy Gnojnik skupia się życie kulturalne danej wsi. Spotkania w placówkach mają charakter edukacyjny a także rozrywkowy, dzięki czemu uczestnictwo w nich jest zawsze przyjemnością. Chętnych do wspólnych warsztatów plastycznych, spotkań literackich i muzycznych nie brakuje. Sztuka pozwala im bowiem odkrywać nowe pasje, wyeksponować często ukryte talenty.

Usługi biblioteczne, oferowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gnojniku wraz z filiami to przede wszystkim:  

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów (Placówki oferują czytelnikom  beletrystykę polską i obcą oraz literaturę popularnonaukową, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, albumy, informatory, poradniki z różnych dziedzin),
 • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne,
 • obsługa informacyjna czytelników,
 • udostępnianie informacji i materiałów regionalnych dotyczących gminy Gnojnik,
 • działalność w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa – organizacja:
  • wystaw
  • spotkań autorskich
  • wieczorów literackich
  • lekcji bibliotecznych
  • konkursów literackich i plastycznych.


Kawałek historii

Gminna instytucja o nazwie Gminny Ośrodek Kultury została reaktywowana po dziesięciu latach przerwy i działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Gnojnik z mocy uchwały nr XXI/117/93 z dnia 17 września 1993 roku. 1 stycznia 2001 roku Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zostały połączone w jedną instytucję o nazwie Centrum Kultury.

Głównym celem połączenia było usprawnienie zarządzania, prowadzenia jednolitej gospodarki finansowej i obsługi księgowej oraz lepsze współdziałanie w podejmowaniu wszelkich przedsięwzięć kulturalnych.

Od 11 lipca 2005r. Centrum Kultury w Gnojniku ma nową siedzibę. Budynek po dawnym ośrodku zdrowia został zaadoptowany i wyremontowany na potrzeby Centrum Kultury.

Kto krzewił kulturę w gminie Gnojnik przed 2005 rokiem?

Z dostępnych archiwalnych dokumentów wynika, że pierwszym kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury była Ewa Migacz (obecnie Tekiela), a swoją funkcję pelniła od  1 maja 1975 r. do 15 kwietnia 1976 r. Następnie jej obowiązki przejęła Irena Sacha (obecnie Fitrzyk), by dbać o kulturę mieszkańców gminy do 31 lipca 1977r. Po upływie roku następuje kolejna zmiana, od grudnia 1977 r. do końca lipca 1978 r. stanowisko kierownika piastuje Bożena Sowa.

Marian Styrna zostaje dyrektorem GOK-u od 1 sierpnia1978 r. (jako jedyny mężczyzna w tym gronie) i pracuje na tym stanowisku do 30 kwietnia 1983 r. Po nim dyrektorskie stanowisko obejmuje Jadwiga Tota i pełni tę funkcję od 16 maja 1983 r. do 30 kwietnia 1991 r. Barbara Kałuża funkcję dyrektora GOK-u pełni od 15 lipca 1993r. do 14 lipca 1994r.

Kolejną kobietą, która podejmuje się zarządzania kulturą, jest Bożena Malaga-Wrona, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury od 1 września 1994 r. do 31 grudnia 2000 r. W 2000 roku wkraczamy w XXI wiek, zarazem na stanowisku dyrektora Centrum Kultury znowu następuje zmiana. Na straży sztuki i tradycji staje Aneta Bąkowska, która dba o rozwój kultury od 1 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2003 r.

Od 1 stycznia 2004 r. dyrektorem Centrum Kultury jest Ewa Świerczek, która dba o atrakcje i możliwości rozwoju dla lokalnej społeczności do dziś. Jak widać powyżej, kobiety zdominowały tę dziedzinę naszego życia. Ewa zaczęła i jak na razie Ewa kończy tę kolumnę, a co los przyniesie dalej, zobaczymy…

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obiady - oferta